ผลิตภัณฑ์

Westgate Hearing Clinic

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงหูหนวก

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู charge

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรง

เครื่องช่วยฟังแบบ CROS

สำหรับผู้ที่มีหูหนวกหนึ่งข้าง

เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรง

เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหู

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรง

เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงถึงหูหนวก

พิมพ์หู ที่กันน้ำ

ถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง

เครื่องดูดความชื้น