สาระความรู้

การสังเกตอาการของเด็กที่มีความผิดปกติทางการสื่อสาร

อายุ 1 ปี : ไม่เล่นเสียง ไม่สื่อสารด้วยท่าทาง เรียกไม่หัน
อายุ 1.6 ปี : ไม่เรียกพ่อแม่ ไม่ทำตามคำสั่ง พูดคำมีความหมายน้อยกว่า 15 คำ
อายุ 2 ปี : ไม่ตอบคำถามง่ายๆ พูดคำมีความหมายน้อยกว่า 50 คำ
อายุ 3 ปี : พูดประโยคง่ายๆ ไม่ได้
อายุ 4 ปี : ทำตามคำสั่งหลายขั้นตอนไม่ได้
อายุ 5 ปี : พูดประโยคไวยากรณ์ถูกต้องไม่ได้ ตอบคำถาม ‘อย่างไร’ ‘ ทำไม’ ไม่ได้
อายุ 5 ปี ขึ้นไป : เรียนรู้ช้ามาก ไม่สามารถจดจำตัวเลข สี รูปทรง หรือตัวอักษรได้ หรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษาและการพูด